Rabaul

Zemljevid Nove Gvineje, Rabaul

Rabaul je mesto na vzhodu province Nove Britanije in Nove Gvineje. Bil je pokrajinsko glavno mesto in najpomembnejše naselje v pokrajini vse do njegovega uničenja leta 1994, ko je ob izbruhu vulkana in dvigu pepela več sto metrov visoko slednji povzročil dež. Pri tem je 80% zgradb v Rabaulu propadlo zaradi dežja. Po izbruhu je bilo glavno mesto prestavljeno v Kokopo, približno 20 km proč. Rabaulu še vedno nenehno grozi vulkanska dejavnost, zaradi gradnje na robu Rabaulske kaldere.