Sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnih snovi

(Preusmerjeno s strani RID)

Sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnih snovi (francosko Règlemant concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)) je mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po železnici.

Ta sporazum je priloga I »Konvencije o mednarodnih železniških prevozih« (COTIF), dodatek B - Enotna pravila o pogodbi v mednarodnem železniškem prevozu blaga (CIM).

Konvencija o mednarodnih železniških prevozih je bila sprejeta leta 1980 v Bernu in je začela veljati 1. maja 1985. Ta konvencija obvezuje tudi Slovenijo, ki poleg »Zakona o prevozu nevarnega blaga« (ZPNB) opredeljuje pogoje prevoza nevarnih snovi v železniškem prometu.

Sporazum je razdeljen na tri dele:

  • Splošne določbe
  • Posebne določbe za posamezne razrede
  • 11 dodatkov, abecedni register in dopolnila

ViriUredi

  • Uradni list RS 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Zunanje povezaveUredi