Publicitetni znaki

Publicitetni znaki so zunanji znaki, kot so določeni v pravnem viru, ki kažejo na obstoj pravic stvarnega prava. Upoštevanje publicitetnih znakov je bistveno za presojo dobre vere tretje osebe pri poslovanju s stvarmi.

Gre za načelo razpoznavnosti stvarnih pravic.

Pravica je razpoznavna glede na to, ali gre za nepremičnino ali premičnino.

Pravica na premičnini se vidi z izkazovanjem posesti. Pravica na nepremičnini se izkazuje glede na stanje v zemljiški knjigi. Šteje se, da je imetnik pravice po stanju v zemljiški knjigi tudi dejanski imetnik iste pravice na nepremičnini.

Glej tudiUredi