Psihiatrija

medicindka stroka, ki se ukvarja s proučevanjem, diagnosticiranjem, zdravljenjem in preprečevanjem duševnih motenj
(Preusmerjeno s strani Psihiater)

Psihiatrija je zdravstvena veda, ki se ukvarja s proučevanjem in zdravljenjem duševnih motenj. Temelji na medicinskem modelu obravnave.

Psihiater je zdravnik, doktor medicine, ki je končal medicinsko fakulteto in opravil specializacijo ter specialistični izpit iz psihiatrije. Psihiater se ukvarja z odkrivanjem in zdravljenjem duševnih motenj in bolezni v okviru psihiatrije. Za pridobitev naziva specialist psihiatrije v Sloveniji je potrebna končana osemletna oz. devetletna osnovna šola, opravljena matura, končana medicinska fakulteta – univerzitetni program, pol leta pripravništva in petletna specializacija iz psihiatrije. Po tem se lahko psihiater zaposli v bolnišnicah, psihiatričnih bolnišnicah, ali v zdravstvenih domovih, lahko pa tudi odpre zasebno ordinacijo. Psihiater se ukvarja z organskimi duševnimi motnjami, vedenjskimi sindromi (anoreksija, bulimija itd.), psihološkimi in vedenjskimi dejavniki, nevrotskimi in stresnimi motnjami (fobije itd.), motnjami osebnosti, duševno manjrazvitostjo, čustvenimi motnjami. Bolezni navadno zdravijo z antidepresivi, antipsihotiki, stabilizatorji razpoloženja, pomirjevali in/ali z indvidualno ali s skupinsko psihoterapijo.

Glej tudi

uredi