Prôstor-čàs je v Einsteinovi posebni in splošni teoriji relativnosti štirirazsežni prostor, ki ga sestavljajo tri prostorske in ena časovna razsežnost. V prostoru-času se dogajajo vsi fizikalni dogodki. Gibanje planetov okrog Sonca se lahko, na primer, opiše s posebno vrsto prostora-časa, kakor tudi širjenje svetlobe okrog vrteče zvezde. Ukrivljenje prostora-časa je glavni dejavnik gravitacije, saj se tkanina prostora-časa upogne somerno z maso telesa, ki se ga »postavi« nanj. Telesa z manjšo maso naredijo manjšo vdolbino v prostor-čas in krožijo po robu vdolbine masivnejših teles.

Trirazsežna analogija popačenja prostora-časa. Snov spremeni geometrijo prostora-časa in (ukrivljena) geometrija je obravnavana kot gravitacija. Bele črte ne predstavljajo ukrivljenost prostora, ampak koordinatni sistem naložen na ukrivljeni prostor-čas. V ravnem prostoru-času bi bil raven.

Zunanje povezave Uredi