Java (programski jezik)

Programski jezik Java
(Preusmerjeno s strani Programski jezik java)

Java je objektno usmerjeni, prenosljivi programski jezik, ki ga je razvil James Gosling s sodelavci v podjetju Sun Microsystems (danes del podjetja Oracle). Projekt, ki se je v začetku (leta 1991) imenoval Oak (hrast), je bil razvit kot zamenjava za C++. Jave ne smemo zamenjevati z jezikom JavaScript, ki ima podobno ime, ter podobno, C-jevsko skladnjo. Različica Java 1.0 je bila objavljena leta 1996, zadnja različica je Java 21 (september 2023). Javo vzdržuje in posodablja Oracle. Sicer obstaja tudi odprtokodna verzija orodij za razvoj Jave (JDK), ki se imenuje Java OpenJDK.

Duke, maskota jave

Tolmač za javo je vgrajen v večino spletnih brskalnikov, s tem se javanski programčki (applet) lahko izvajajo kot del HTML dokumenta.

Poznamo 3 vrste jave:

 • J2SE - standardna različica jave za osebne računalnike
 • J2ME - različica jave za mini naprave (mobiteli, pametni televizorji, ...)
 • J2EE - poslovna različica jave

Z javo se da programirati tudi aplikacije na mobilnih telefonih (J2ME) in pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android.

Javo lahko namestimo tudi na mikroprocesroje ARM in sicer po ne tako prijaznem postopku, ki ga lahko najdemo na spletni strani najdeni v poglavju Zunanje povezave

Zgled programa uredi

public class Prvi
{
 public static void main(String[] args){
 System.out.println("Pozdravljeni");
 }
}

Program Pozdravljen svet v javi uredi

Programček PozdravljenSvet demonstrira osnovne elemente jezika:

// Ime datoteke se mora ujemati z imenom glavnega razreda (class), torej PozdravljenSvet.java </font>
public class PozdravljenSvet {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Pozdravljen svet!");
  }
 }

Komentarji uredi

V javi poznamo tri vrste komentarjev. Prvi je enovrstičen, ki ga napovemo z dvema poševnicama (//), drugi so večvrstični komentarji, ki jih pišemo s poševnico in zvezdico (/*) in jih zaključimo z (*/) ter dokumentacijske komentarje, ki jih prepoznamo po poševnici in dveh zaporednih zvezdicah (/**). Slednji se uporabljajo za izdelavo avtomatične dokumentacije z uporabo javadoc. Te komentarje zaključimo na enak način kot večvrstične komentarje.

Enovrstični komentar:

//Zgled enovrstičnega komentarja

Večvrstični komentar:

/*Zgled
*več
*vrstičnega
*komentarja
*/

Dokumentacijski komentar:

/**
* @author Oseba
* @version 1.00
*/

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi