Pripoved (razločitev)

razločitvena stran Wikimedie

Pripoved je eden od podobnih izrazov, ki poimenujejo sorodne literarne pojave s področja naratologije.

 • pripoved (ang. narrative, story, tale, nem. Erzählung, rus. нарратив)[1]
 • pripovedništvo (epika, ang. epic literature, rus. эпос (род литературы))
 • pripovedovanje (ang. narration, vključuje tipe pripovedovalca in pripovedne tehnike)
 • pripovedka ali povedka (v fokloristiki ang. legend, nem. Sage)
  • legenda (krščanska pripovedka, nem. Legende, ang. legendary material in Christian hagiography, v fokloristiki nem. Sage)
  • urbana legenda ali sodobna povedka, gl. nem. Narrativ
 • pravljica (ang. fairy tale, rus. сказка, nem. Märchen)
  • ljudska pravljica (ang. folktale, rus. народная сказка ali фольклорная сказка)
  • čudežna pravljica (ang. fairy tale, rus. волше́бная ска́зка)
 • narativ (vrsta pripovedi)
 • zgodba
 • povest (nem. Erzählung, tudi citatno Powest, angl. short novel, rus. повесть; )
 • kratka zgodba (ang. short story, nem. Kurzgeschichte)
 • naratologija (pripovedoslovje, narativika, ang. narratology, nem. Erzähltheorie, rus. нарратология)
 1. Za ustrezne povezave na interwikijih se moramo še dogovoriti.