[1]

Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Predloga naredi povezavo na stran Biblija.net, in sicer na citirani odlomek izvirnega besedila Svetega pisma. Če je v članku uporabljen svetopisemski navedek in ob njem vir (kot na primer Jn 3,12), se lahko slednjega opremi s predlogo Bibl, s čimer je takoj možno preveriti izvirno obliko navedka, kakršen je zapisan v Svetem pismu.

Zapis s predlogo Opomba
{{Bibl|Jn 3,12}} Evangelij po Janezu, poglavje 3, vrstica 12
{{Bibl|Jn 3-3,12}} Evangelij po Janezu, od začetka 3. poglavja do 12. vrstice 3. poglavja
{{Bibl|Jn 3,12-3,17}} Evangelij po Janezu, od 12. vrstice 3. poglavja do 17. vrstice 3. poglavja
{{Bibl|1 Sam 3}} 1. Samuelova knjiga, 3. poglavje
{{Bibl|Ps 74,13-17}} Knjiga psalmov, Psalm 74, od vrstice 13 do 17
{{Bibl|Jb 41,12.15}} Job, poglavje 41, vrstici 12 in 15

Za seznam kratic svetopisemskih knjig glej http://www.biblija.net/help.sl/abbrevs.sl.php.

Povezavo je možno narediti tudi na prevode, ki so starejši od Slovenskega standardnega prevoda (1996):

Zapis s predlogo Opomba
{{Bibl|Mt 7,7|Matevž 7,7}} poljubni izpis citiranja s povezavo na Slovenski standardni prevod
{{Bibl|Mt 7,7|Matteush 7,7|prevod=DAL}} poljubni izpis citiranja s povezavo na Dalmatinovo Biblijo
{{Bibl|Mt 7,7|prevod=DAL}} običajni okrajšan izpis citiranja s povezavo na Dalmatinovo Biblijo

Kratice slovenskih prevodov so: