Osebni povratni zaimek

(Preusmerjeno s strani Povratni osebni zaimek)

Povrátni osébni zaímek je samostalniški zaimek, ki se rabi, kadar sta osebek in predmet ista oseba oziroma stvar:

  • Mojca je v odsevu videla sebe.

Povratni osebni zaimek ne pozna imenovalniške oblike in pozna le ednino.

SklanjanjeUredi

imenovalnikrodilnik sebe/se dajalnik sebi/si tožilnik sebe/se mestnik pri sebi orodnik s seboj/sabo

  • Za poševnicami so naslonske oblike: se, si, se.
  • Povratni osebni zaimek pozna tudi navezne oblike (kratke oblike v tožilniku, ki se navezujejo na predloge): zase (← za sebe), podse (← pod sebe) ...