Poslovanje

organizacija, ki opravlja komercialno, industrijsko ali poklicno dejavnost

Poslovanje je dejavnost nakupovanja prvin, proizvajanja in prodajanja proizvodov, nakupovanja in prodajanja blaga ter opravljanja storitev.