Upravljanje pravic digitalnih vsebin – Drugi jeziki