Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu 1978 – Drugi jeziki