Resolucija varnostnega sveta Združenih narodov št. 47/181 – Drugi jeziki