Evropsko prvenstvo v hokeju na ledu 1913 – Drugi jeziki