Deljiva bojna glava s konicami samostojnega usmerjanja – Drugi jeziki