Natrijev nitrat: Razlika med redakcijama

odstranjenih 3.267 zlogov ,  pred 9 leti
čiščenje, wikifikacija
m (dp)
(čiščenje, wikifikacija)
| ImageSize =
| IUPACName = Natrijev nitrat
| SystematicName = 1
| OtherNames = 1
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| Abbreviations = 1
| CASNo = 7631-99-4
| EINECS =
| Appearance = Bel prah ali kristali
| Density = 2.26 g/cm<sup>3</sup>
| MeltingPt = 1
| Melting_notes = 1
| BoilingPt = 380<sup>o</sup> ºC
| Boiling_notes = 308<sup>o</sup>C ºC
| Solubility = 92.1 g/100 ml (25 ºC)
| SolubleOther =
| CrystalStruct =
| Coordination =
| MolShape = 1}}
| Section4 = {{Chembox Thermochemistry
| DeltaHf = &minus;468 kJ/mol
| DeltaHc = 117 J&thinsp;mol<sup>&minus;1</sup>&thinsp;K<sup>&minus;1</sup>
| Entropy =
| HeatCapacity = 1}}
| Section5 = {{Chembox Pharmacology
| AdminRoutes = 1
| Bioavail = 1
| Metabolism = 1
| HalfLife = 1
| ProteinBound =1
| Excretion = 1
| Legal_status = 1
| Legal_US = 1
| Legal_UK = 1
| Legal_AU = 1
| Legal_CA = 1
| PregCat = 1
| PregCat_AU = 1
| PregCat_US = 1}}
| Section6 = {{Chembox Explosive
| ShockSens = 1
| FrictionSens = 1
| ExplosiveV = 1
| REFactor = 1}}
| Section7 = {{Chembox Hazards
| ExternalMSDS = 1
| EUClass = 1
| EUIndex = 1
| MainHazards = 1
| NFPA-H = 1
| NFPA-F = 1
| NFPA-R = 1
| NFPA-O = 1
| RPhrases = 1
| SPhrases = 1
| RSPhrases = 1
| FlashPt = 1
| Autoignition = 1
| ExploLimits = 1
| LD50 =1
| PEL = 1}}
| Section8 = {{Chembox Related
| OtherAnions = Natrijev nitrit
| OtherCations = [[Latijevlatijev nitrat]]<br/>[[Kaalijevkalijev nitrat]]<br/>[[Rubidijevrubidijev nitrat]]<br/>[[Cezijevcezijev nitrat]]
| OtherFunctn = [[Natrijevnatrijev sulfat]]<br/>[[Natrijevnatrijev klorid]]
| Function = 1
| OtherCpds =1 }}
}}
 
'''Natrijev nitrat''' je spojina [[natrij]]eve natrijeve[[Sol (kemija)|soli ]] in [[dušikova kislina|dušikove kiseline kisline]] s [[Kemijska formula|formulo]] NaNO<sub>3</sub>. To je bela trdna snov, ki je zelo topna v vodi.
 
Razširjeno se uporablja kot sestava gnojil in pri izdelavi kanzervirane hrane (znan je kot [[ aditiv ]] E251), saj je ima
[[antibiotik|protimikrobne]] lasnosti. V poznem devetnajstem stoletju so ga uporabljali kot surovino za izdelavo [[smodnik]]a.
[[ protimikrobne ]] lasnost.
V poznem devetnajstem stoletju so ga uporabljali kot surovino za izdelavo smodnika.
 
Natrijev nitrat ni gorljiv vendar zelo hitro [[oksidacija|oksidira]] in njegove toplotne reakcije z [[Redoks reakcija|reducenti]] in gorljivimi snovmi lahko povzročijo vžig. Ob oksidaciji nastajajo emisije [[dušikov oksid|dušikovih okdsidov]].
== ''' Identifikacija snovi''' ==
 
{{chem-stub}}
Molekulska teža: 84.99 g/mol<br/>Kemijska formula:NaNO<sub>3</sub>
[[Kategorija:Natrijeve anorganske spojine]]
[[Kategorija:Dušikove spojine]]
 
[[ar:نترات الصوديوم]]
== ''' Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:''' ==
[[bs:Natrijum nitrat]]
 
[[ca:Nitrat de sodi]]
Natrijev nitrat 7631-99-4
[[cs:Dusičnan sodný]]
 
[[da:Natriumnitrat]]
== ''' Ugotovitve o nevarnih lastnostih:''' ==
[[de:Natriumnitrat]]
 
[[el:Νιτρικό νάτριο]]
'''Napotki za nevarnost:'''
[[en:Sodium nitrate]]
 
[[es:Nitrato de sodio]]
Nevarnost oksidacije. Stik z drugimi snovmi ali materiali lahko povzročijo požar. Zdravju škodljivo pri zaužitju ali vdihavanju. Povzroča dražanje kože, oči in dihalnih poti.
[[eo:Natri-salpetro]]
 
[[fa:سدیم نیترات]]
== ''' Ukrepi za prvo pomoč:''' ==
[[fr:Nitrate de sodium]]
 
[[ko:질산 나트륨]]
'''Vdihovanje:'''
[[id:Natrium nitrat]]
 
[[it:Nitrato di sodio]]
Odstranite osebo na svež zrak. Poiščite prvo pomoč pri kakršnih koli težavah z dihanjem
[[he:נתרן חנקתי]]
 
[[lv:Nātrija nitrāts]]
'''Zaužitje:'''
[[hu:Nátrium-nitrát]]
 
[[nl:Natriumnitraat]]
Povzroča bruhanje.
[[ja:硝酸ナトリウム]]
Lahko povzroča gastroenteritis in trebušne bolečine.
[[no:Natriumnitrat]]
Ostali simptomi lahko vključujejo omotico, krvavo drisko, krče in kolaps.
[[pl:Azotan(V) sodu]]
 
[[pt:Nitrato de sódio]]
'''Stik s kožo in očmi:'''
[[ro:Nitrat de sodiu]]
 
[[qu:Natriyu qullpa]]
Ob stikih s kožo in očmi je potrebno spiranje z vodo vsaj 15 minu. Če se na koži dražanje razvija in rdečica ostaja
[[ru:Нитрат натрия]]
je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Prav tako če snov pride v stik z očmi je potrebno takoj poiskati zdravniško pomoč.
[[simple:Sodium nitrate]]
 
[[sr:Natrijum nitrat]]
== ''' Ukrepi ob požaru:''' ==
[[fi:Natriumnitraatti]]
 
[[sv:Chilesalpeter]]
 
[[tr:Sodyum nitrat]]
Natrijev nitrat ni gorljiv vendar zelo hitro oksidira in njegove toplotne reakcije z reducenti in gorljivimi snovmi lahko povzročijo vžig.
[[uk:Натрієва селітра]]
 
[[vi:Natri nitrat]]
 
[[zh:硝酸鈉]]
'''Primerna sredstva za gašenje'''
 
Primerna so kakršnakoli sredstva za gašenje.
 
'''Posebna zaščitna oprema za gasilce:'''
 
Nositi je potrebno zaščitno obleko in opremo za zaščito dihal.
 
== ''' Ukrepi ob nezgodnih izpustih ''' ==
 
Odstranite vse vire vžiga. Prezračite področja kjer lahko pride do uhajanja ali razlitja. Nosite potrebno zaščitno opremo. Uporabljajte neiskreče orodje in opremo. Rzlitje čistite na način, da ne prihaja do razprševanja prahu v zrak. Zmanjšanje rasprševanja prahu preprečite z raspršenim vlaženjem z vodo. Manjše količine ostankov prahu se lahko odplakne v kanalizacijo z obilo vode.
 
 
 
== ''' Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje ''' ==
 
''' Ravnanje'''
 
Snov hranite na hladnem, suhem in prezračevanem prostoru v tesno zaprtih posodah. Zščitite pred fizičnimi poškodbami in vlago. Izolirajte od katerega koli vira toplote ali vžiga.
 
''' Skladiščenje'''
 
Izogibajte se skaldiščenja na lesenih tleh. Skladiščite ločeno od gorljivih in oksidirajočih materialov.
 
== ''' Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu ''' ==
 
Za delavce, ki imajo opravka s to snovjo se priporoča, da je njihova izpostavljenost čim nižja.
 
Za zščito kože noste primerna zaščitna oblačila: Škornje, rokavice, delovne kombinezone ali predpasnike kakor je primerno, da se prepreči stik z kožo.
Za zaščito oči uporabljajte uporabljajte varnostna očala in/ali popolne obrazne ščitnike.
 
== ''' Fizikalne in kemijske lastnosti ''' ==
 
''' Videz'''
 
Beli kristal
 
''' Vonj '''
 
Brez vonja
 
''' Topnost '''
 
81,5 g/100 g vode pri 15 <sup>o</sup>C
 
''' Vrelišče '''
 
380<sup>o</sup>C
 
''' Tališče '''
 
308<sup>o</sup>C
 
''' Specifična teža '''
 
2,26 g/cm<sup>3</sup>
 
''' pH '''
 
vodna rastopina je nevtralna
 
 
== ''' Obstojnost in reaktivnost ''' ==
 
''' Stabilnost '''
 
Stabilen v običajnih pogojih uporabe in skladiščenja.
 
''' Nevarni produkti razgradnje '''
 
Ko je snov segreta, da prihaja do razgradnje nastajajo emisije došikovih oksidov.
 
''' Inkompatibilnosti '''
 
Ob reakciji s kiselinami se sproščajo strupeni plini.
Stik z naslednjimi snovmi lahko povzroči eksplozijo: žveplo, oglje v prahu, aluminij, aluminijev oksid, barijev fosfid, natrijev hipofosfat.
Vlaknene organske snovi kot je les in podobni celulozni materiali lahko postanejo zelo gorljivi nitrati z impregnacijo.
 
''' Pogoji preprečevanja nesreč '''
 
Izogibajte se toploti, ognju, virov vžiga,udarcev, trenja.
 
== ''' Ekološki podatki ''' ==
 
''' Vpliv na okolje '''
 
Informacij ni mogoče najti
 
''' Okoljska toksičnost '''
 
Informacij ni mogoče najti
 
== ''' Odstranjevanje ''' ==
 
Natrijevega nitrata ni mogoče odstraniti/shraniti kod odpadek za predelavo ali reciklažo, vendar je z njim potrebno ravnati kot z nevarnim odpadkom. Snov je potrebno shranjevati v primerne zabojnike, upoštevati je potrobno veljvno lokalno in državno zakonodajo.
 
== '''Transportni podatki''' ==
 
'''Pravilno opremljeno ime''' NATRIJEV NITRAT
 
'''HAZARD RAZRED:''' 5.1
 
'''OZN/NA:''' UN1498
== ''' Zakonsko predpisani podatki o predpisih ''' ==
 
 
 
== ''' Druge informacije ''' ==
<ref><ref>Sklic, navedek ali povezava</ref></ref>