Zemljiški kataster: Razlika med redakcijama

odstranjenih 90 zlogov ,  pred 9 leti
brez povzetka urejanja
m (par oznak)
 
 
=Vsebina=
=VSEBINA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA=
 
[[Parcela]] je osnovna, najmanjša enota zemljiškega katastra. Je tudi [[strnjeno zemljišče]] z evidentirano mejo, katera leži znostraj [[katastrske občine]][http://www.stat.si/vodic_oglej.asp?ID=374&PodrocjeID=2] ter pripada istim lastnikom, označena pa je z identifikacijsko oznako, določeno številko. Vsaka parcela ima v zemljiškem katastru shranjene podatke o parcelni številki, meji parcele, dejanski rabi površine, upravljavcu premoženja, lastniku, dejanski rabi parcele, boniteti zemljišča, zemljišču pod stavbo, zelenih površinah, nerodovitnem zemljišču.
 
 
==E-ZEMLJIŠKIzemljiški KATASTERkataster==
 
Delovanje e-zemljiškega katastra zagotavlja [[geodetska uprava]][http://www.gu.gov.si/]. Skrbi za dostop, vodenje, vzdrževanje, obdelavo podatkov. Elektronski dostop do zemljiškega katastra je brezplačen, namenjen je za uporabo geodetskih podatkov v upravnih postopkih in tudi informativnim potrebam javne uprave, pravnim osebam in prebivalcem.
 
 
===VRSTEVrste VPOGLEDOVvpogledov Vv GEODETSKEgeodetske PODATKEpodatke===
 
Poznamo tri načine in sicer:
 
 
====JAVNIJavni VPOGLEDvpogled Vv EVIDENCOevidenco TRGAtrga NEPREMIČNINnepremičnin====
 
Pri tem vpogledu dobi uporabnik podrobnejše podatke glede nepremičnin, omogoča pa mu tudi vpogled v sklenjene [[kupoprodajne posle]]. Kadar želimo vstopiti v javni vpogled moramo imeti [[številko katastrske občine]], lahko tudi samo ime katastrske občine in [[številko parcele]] ali [[številko stavbe]].
 
 
====OSEBNIOsebni VPOGLEDvpogled Vv EVIDENCOevidenco TRGAtrga NEPREMIČNINnepremičnin====
 
Tukaj gre za brezplačno spletno storitev, potrebno pa je imeti digitalno potrdilo [[SIGEN-CA/SIGOV-CA]].
 
 
====VPOGLEDVpogled ZAza REGISTRIRANEregistrirane UPORABNIKEuporabnike Vv EVIDENCOevidenco TRGAtrga NEPREMIČNINnepremičnin====
 
Ta vpogled je namenjen pravnim osebam, notarjem, samostojnim podjetnikom, cenilcem,...
[[Slika:Laibach Franziszeischer Kataster.jpg|thumb|300px|Ljubljana na [[franciscejski kataster|franciscejskem katastru]] ]]
 
=Zgodovina-Franciscejski kataster=
=ZGODOVINA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA-FRANCISCEJSKEGA KATASTRA=
 
Poznamo [[Franciscejski kataster]], kateri predstavlja [[uradno evidenco]] zemljiških parcel. Ta zemljiški kataster je iz prve polovice 19. stoletja. Takrat so bili za pripravo in izdelavo katastra ustanovljeni posebni upravni organi in komisije. Okrožno komisijo je vodil okrožni glavar in pa njegov namestnik. Popise občinskih meja so opravljali geometri, uradnik, pristojnik občine, na katero je mejila. Franciscejski katastrski operat ima indikacijske slike, katastrske mape in spisovni del. Operat sestavlja zapisnik zemljiških parcel, zapisnik stavbnih parcel, izkaz površine zemljišč, abecedni seznam zemljiških posestnikov,... Arhivsko gradivo Franciscejskega katastra je nastalo v letih od 1818 do 1828. Popravki pa so nastajali kasneje.
 
 
=Pravne podlage=
=PRAVNE PODLAGE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA=
 
[[Pravne podlage]] za zemljiški kataster so:
 
 
=Vodenje=
=VODENJE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA=
 
Zemljiški kataster je centralna informatizirana [[zbirka podatkov]], katero vodijo upravni organi-Geodetske pisarne, Območne geodetske uprave in Glavni urad, pristoji za geodetske zadeve. Vodenje opravljajo preko [[lokalnih baz]] in s [[posebno aplikacijo]], ki poleg ažuriranih podatkov omogočajo tudi izpis, izris, izdajo in pregled podatkov zemljiškega katastra.
 
 
==GLEJGlej TUDItudi==
 
* [[zemljišč]]
 
 
==ZUNANJEZunanje POVEZAVEpovezave==
 
{{kategorija v Zbirki|Birth certificates}}
46

urejanj