Delnica: razlika med redakcijama

dodanih 1.158 zlogov ,  pred 12 leti
brez povzetka urejanja
(za silo urejen slog, malo dopolnjeno)
'4. Delnice
'''Délnica''' je lastniški [[vrednostni papir]], s katerim se trguje na [[borza|borzi vrednostnih papirjev]]. Kdor kupi delnico, kupi lastniški delež podjetja, s čemer dobi pravico do deleža dobička, ki se ne porabi za investicije ([[dividenda|dividende]]) in deleža vrednosti podjetja ob morebitni [[likvidacija|likvidaciji]]. Določen lastniški delež lahko prinese tudi pravico do odločanja v upravljanju podjetja (volitve v upravo in nadzorne odbore, strateške odločitve ipd.). Vsaka delnica ima določen lastniški delež v podjetju, npr. delnica Traktor d.d. 0,0003% (podatek je izmišljen). Cena delnice se oblikuje na borzi in je odvisna od povpraševanja, večje ko je povpraševanje višjo ceno doseže.
 
S pojmom delnica razumemo članski množični vrednostni papir. Predstavlja gospodarsko solastnino na delniški družbi in zato daje delničarju določene pravice, katerih minimalni obseg določa pri nas Zakon o gospodarskih družbah. Delnice se praviloma vplačajo v celotnem znesku, kot glasijo, če ne pa se delnice samo delno vplačajo, to so t.i. začasnice, ki se morajo glasiti na ime.
 
Delnica za razliko od upniških vrednostnih papirjev (obveznic) pomeni za izdajatelja, ki je v tem primeru izključno le delniška družba, način pridobitve oz. Zagotovitve trajnih finančnih sredstev.
 
Investitor pričakuje od invenstiranja v delnice predvsem premoženjske pravice oz. Dividende, ki niso v naprej določene, ampak so odvisne od uspeha podjetja oz. Delniške družbe, ki je delnice izdala.
 
Delnica kot tržni finančni instrument, je poglavitni predmet trgovanja na sekundarnem trgu kapitala, zlasti na borzi.
 
Delnice delimo v tri temeljne oblike:
• Navadne delnice
• Prednostne delnice
• Zamenljive prednostne delnice
 
4.1.Navadne delnice:
 
Navadne delnice pomenijo osnovo za pridobitev trajnih finančnih sredstev – kapitala podjetja. So najbol rizična oblika vrednostnega papirja, saj ima imetnik take delnice le t.i. »preostali zahtevek« do dohodka oz. premoženja podjetja izdajatelja. To pomeni, da mora podjetje najprej plačati vse tekoče izdatke (stroške), nato vse stalne zahtevke za obresti od kreditov, šele nato pa pridejo na vrsto za plačilo imetniki delnic. Podobno je mesto imetnika navadne delnice v likvidacijskem postopku podjetja.
 
 
 
4.2. Prednostne delnice:
 
Prednostna delnica je oblika delnice, ki daje njenemu imetniku »fiksno dividendo«, torej v naprej doloeno višino donosa. V primerjavi z navadno delnico daje prednostna delnica manjši donos, kar je razumljivo, saj je tudi riziko naložbe manjši
 
4.3. Zamenljive prednostne delnice:
 
Omogočajo imetnikom zamenjavo prednostnih delnic v navadne delnice v določenem razmerju, običajno takrat, ko to želijo imetniki.
 
Z delnicami lahko trgujejo samo člani borze. Nečlani lahko delnice kupujejo prek borzno posredniških hiš, ki za svoje posredništvo zaračunavajo provizijo.
 
== Zunanje povezave ==
Brezimni uporabnik