Popúščanje je toplotna obdelava, ki sledi kaljenju jekla. Njen namen je povečati žilavost jekla, ob tem pa se zmanjšata njegova trdota in trdnost.

Popuščamo pri ustrezni temperaturi, ki mora biti v vsakem primeru pod temperaturo A1. Pri popuščanju preideta zadržani avstenit in martenzit v obstojnejše mikrostrukturne sestavine.

Praktično popuščanje izvajamo na enega od naslednjih načinov:

  • nizkotemperaturno popuščanje, ki poteka od 150 do 250 °C. Trdota se le malo zmanjša (na okoli 60 HRc), zmanjšajo se tudi notranje napetosti in nekoliko poveča žilavost. Mikrostruktura je sestavljena iz popuščenega martenzita. V tem območju popuščamo rezilna orodja iz ogljikovih in nizkolegiranih jekel, merilna orodja, cementirane dele
  • srednjetemperaturno popuščanje, ki poteka med 350 °C in 450 °C. Znižata se trdota in trdnost, zvišata razteznost in žilavost. Trdota 35-45 HRc. Primerno je za vzmetna jekla.
  • visokotemperaturno popuščanje, ki poteka pri temperaturah med 550 °C do 700 °C. Žilavost jekla se precej poveča, zato se lahko jeklo uporablja za dinamično obremenjene elemente, kot so npr. gredi. Kombinacija kaljenja in visokotemperaturnega popuščanja se imenuje poboljšanje.