Popolni kvadrat

Popolni kvadrat ima enako število vseh stranic. Tako da imajo vsi stranico a. Riše se z različnimi pripomočki kot je geotrikotnik

Popólni kvadrát ima v matematiki dva pomena:

  • algebrski izraz, ki se ga lahko zapiše kot kvadrat nekega drugega izraza, na primer a2 ± 2ab + b2 = (a ± b)2.

Popolnega kvadrata se ne sme zamenjevati z magičnim kvadratom.