Pomurska statistična regija

statistična regija v Sloveniji
(Preusmerjeno s strani Pomurska regija)

Pomurska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Pomurska statistična regija
Prebivalstvena piramida za leto 2019 - Pomurska

Pomurska statistična regijaUredi

To je naša najbolj severovzhodna in najbolj ravninska statistična regija. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za kmetijstvo. Največje urbano središče je Murska Sobota.

V pomurski statistični regiji je v 2019 živelo 5 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najnižjem naravnem prirastu (–4,7 na 1.000 prebivalcev) in po najmanjšem deležu tujih državljanov med prebivalci (2,1 %).  Samo v tej regiji je bil v 2019 negativen tudi skupni prirast, to je seštevek naravnega in selitvenega prirasta (–0,5 na 1.000 prebivalcev). Starostna sestava prebivalstva je bila v tej regiji najmanj ugodna, saj je bil delež mladih prebivalcev (0–14 let) tukaj najnižji (13,2 %). Povprečna starost prebivalcev je bila tukaj na ravni regij najvišja, 45,5 leta, in povprečno 3,5 leta višja kot v osrednjeslovenski regiji, kjer je bila najnižja. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je bilo za dečke in deklice, rojene v 2019 v tej regiji, glede na preostale regije najnižje (dečki lahko pričakujejo, da bodo živeli 76,41 leta, deklice pa 81,96 leta). Število razvez zakonskih zvez na 1.000 prebivalcev je bilo tukaj v 2019 najnižje (0,9). Izobrazbena sestava tukajšnjega prebivalstva je bila manj ugodna. Skoraj tretjina prebivalcev je imela namreč dokončano le največ osnovnošolsko izobrazbo.

Prebivalci te in koroške regije so splošno zadovoljstvo z življenjem v 2019 ocenili z enakima in hkrati najnižjima povprečnima ocenama (7,1 od 10). Delež gospodinjstev, ki so prejemala materialno ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij, je bil v tej regiji enak kot v zasavski, hkrati pa sta bila oba najvišja (9 %). V stanovanjih, ki so bila v slabem stanju (s puščajočo streho, z vlažnimi stenami, temelji ali tlemi, trhlimi okenskimi okvirji ali tlemi), je živelo 28 % gospodinjstev, kar je bil drugi najvišji delež med regijami. Delež gospodinjstev, katerih člani bi si lahko vsi privoščili enotedenske počitnice zunaj doma, je bil v tej regiji najnižji (64 %). Pomurska statistična regija je v 2019 ustvarila 3,7 % nacionalnega BDP-ja. BDP na prebivalca je tukaj znašal 15.705 EUR (slovensko povprečje je bilo 23.165 EUR na prebivalca). V tej regiji je delovalo približno 8.000 podjetij, v njih pa so delale povprečno po 4 osebe. Stopnja delovne aktivnosti je bila tukaj v 2019 tako med moškimi kot med ženskami najnižja med regijami (60,3-odstotna oz. 53,5-odstotna). [1]

 
Indeks staranja, Statistične regije, 2019 - STAGE

Pomurska statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2019
1.336
Gostota naseljenosti, 1. 7. 2019
85,6
Število prebivalcev, 1. 7. 2019
114.396
Povprečna starost prebivalcev, 1. 7. 2019
45,5
Naravni prirast, 2019
- 538
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2019
13,2
Število učencev, 2019/2020
9.064
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2019
22,4
Število dijakov, 2019/2020
3.705
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
- 4,7
Število študentov, 2019/2020
3.265
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
4,2
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2019
41.895
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
- 0,5
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
32.706
Prebivalci, stari 15-64 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (%), 1. 1. 2019
22,9
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu)
4.983
Prebivalci, stari 25-64 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 1. 1. 2019
22,8
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2019
1.591,74
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2019
57,0
Število podjetij, 2019
8.019
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2019
6,4
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2019
1.796
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2019
15.705
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
68.807
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2019
3,1
Število prihodov turistov, 2019
347.645
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev), 31. 12. 2019
57
Število prenočitev turistov, 2019
1.078.273
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2019
338
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Občine v statistični regijiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi