Položajne oznake Slovenske vojske

Položajne oznake SV se nosijo na posebnem usnjenem nosilcu na desnem prsnem žepu.