Plaščarji

poddeblo živali v deblu Chordata (strunarji)

Plaščarji (znanstveno ime Tunicata) so vodne sesilne živali iz debla strunarjev. Lahko živijo posamično ali pa tvorijo kolonije. So filtratorji, hrano dobivajo s precejanjem morske vode. Prek nje poteka tudi razmnoževanje.

Plaščarji

Morski tulipani, Pyura spinifera
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia (živali)
Deblo: Chordata (strunarji)
Poddeblo: Urochordata
Giribet et al., 2000
Razredi

Ascidiacea (kozolnjaki)
Thaliacea (salpe)
Appendicularia (repati plaščarji)
Sorberacea

Strunarske znake (hrbtno struno, škržno črevo) imajo samo ličinke plaščarjev. Odrasle živali so v razvoju nazadovale in pri njih teh znakov več ne opazimo.