Petletka

Plansko gospodarstvo oz. tako imenovane petletke (1929-1939) so bile gospodarski sistem, ki ga je uvedel Stalin z namenom hitrega razvoja sovjetskega gospodarstva. Izvedli so tri petletke, od katerih je zadnjo prekinila druga svetovna vojna.

1. petletka (1928–1932) - elektrifikacija, izgradnja težke industrije, kolektivizacija kmetijstva - razlastitev kmetov in oblikovanje sovhozov (državna posestva) ter kolhozov (zadružna oz. kolektivna posestva), čemur pa se kmetje upirajo z bojkotiranjem kmetijske proizvodnje in s protestnim klanjem živine.

2. petletka (1933–1937) - gradnja prekopov in železnic

3. petletka (1938–1941) - vojaška industrija