Pesek je sipek material, ki ga sestavljajo nesprijeti delci kamnin. Nastane pri preperevanju kamnin. Posameznim delcem pravimo zrna, njihov premer je pri pesku od 0,063 do 2 mm. Največkrat so iz silicijevega oksida (kamena strela).

Delci peska na plaži

Materialu, ki ga sestavljajo manjši delci od tega, pravimo mulj, za kategorijo večji delci pa sestavljajo prod ali gramoz.