Periodična funkcija

Periodična funkcija je funkcija v matematiki, katere vrednosti se periodično ponavljajo. Značilni primer periodičnih funkcij so trigonometrične funkcije.

Ilustracija periodične funkcije s periodo

Za periodično funkcijo s periodo velja: za vsak na definicijskem območju funkcije. Če obstaja najmanjša pozitivna vrednost , se ta imenuje osnovna perioda funkcije. Konstantna funkcija tako ni periodična.