Pasati so vroči in suhi vetrovi, ki pihajo od povratnikov proti ekvatorju.

Nastanek pasatovUredi

Zrak nad ekvatorjem se dviguje in se razteka proti povratnikoma. Nad povratnikoma se zrak začne spuščati k tlom, zato se segrevajo in osušijo. Tako je nastal pas puščav v Afriki. Suhi in vroči vetrovi nato pihajo pri tleh iz puščavskega in polpuščavskega pasu proti ekvatorju. Na ekvatorju je nizek zračni pritisk,na povratnikih pa visok.