Označenec (tudi signifikat) je pomenski ali vsebinski del jezikovnega znaka.

Kot termin ga je vpeljal Ferdinand de Saussure.

Primer: beseda jabolko je označevalec, predmet jabolko je označenec. Odnos med prvim in drugim ni trdno določen.