Označenec

Označenec (tudi signifikat) je pomenski ali vsebinski del jezikovnega znaka.

Kot termin ga je vpeljal Ferdinand de Saussure.

Npr. beseda jabolko: ob izreku besede »jabolko«, se uporabi označevalec, ob misli na predmet »jabolko«, je le-ta označevanec. Odnos med prvim in drugim ni trdno določen.