Osrednjeslovenska statistična regija

statistična regija Slovenije
(Preusmerjeno s strani Osrednjeslovenska regija)

Osrednjeslovenska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Osrednjeslovenska statistična regija
Študentje iz posamezne regije, ki študirajo v osrednjeslovenski regiji, Slovenija, 2016

Osrednjeslovenska statistična regija v besediUredi

Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa naša druga največja statistična regija.

V osrednjeslovenski statistični regiji je v 2016 živela četrtina prebivalcev Slovenije (26 %). Povprečna starost prebivalcev je bila tukaj najnižja (41,5 leta). Gostota prebivalstva je bila tukaj največja (231 prebivalcev na km2). Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je bila tukaj najvišja (30,1 leta). 8 od 10 otrok, starih 1–5 let, je bilo vključenih v vrtce. Po deležu prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (bilo jih je več kot tretjino) je bila ta regija prva med preostalimi. Prebivalci te regije so poleg prebivalcev gorenjske regije ocenili zadovoljstvo s svojim življenjem z najvišjo povprečno oceno (7,3 od 10). Stopnja brezposelnosti (6,5 %) je bila tukaj nižja od slovenskega povprečja. Velika večina delovno aktivnih prebivalcev te regije je tudi delala v tej regiji (91 %). Po višini povprečne mesečna neto plače zaposlenih v tej regiji je bila ta regija prva od dvanajstih (1.118 EUR).

Osrednjeslovenska statistična regija je ustvarila skoraj 37 % nacionalnega BDP oz. več kot 27.600 EUR na prebivalca. Ta regija je bila prva po številu podjetij (tukaj je bila tretjina vseh podjetij v Sloveniji) in tudi delež hitrorastočih podjetij je bil tukaj največji (32 %; v njih je delalo skoraj 23.600 oseb). Prebivalci te regije so vozili povprečno najmlajše osebne avtomobile (9,3 leta). 95 % stanovanj v tej regiji je imelo primerno ogrevanje in dovolj svetlobe. Število prenočitev turistov sicer v tej regiji ni bilo najvišje, bilo pa je med njimi največ prenočitev tujih gostov, 94 %.[1]

Osrednjeslovenska statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2018
2.334
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2016
231
Število prebivalcev, 1. 7. 2016
537.893
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2016
41,5
Naravni prirast, 2016
1.438
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2016
2,7
Število učencev, 2016/2017
48.060
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2016
15,8
Število dijakov, 2016/2017
18.589
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2016
17,6
Število študentov, 2016/2017
21.051
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2016
4,9
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2016
224.104
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2016
17,5
Število zaposlenih oseb, 2016
283.845
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2016
35,3
Število registriranih brezposelnih oseb, 2016
24.845
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2016
10,1
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2016
1.751,43
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2016
61,6
Število podjetij, 2016
65.412
Število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe, 2016
616
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2016
14.872
BDP na prebivalca, EUR, 2016
27.644
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
59.256
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2016
2,9
Število prihodov turistov, 2016
820.621
Osebni avtomobili, št./100 preb., 31. 12. 2016
52
Število prenočitev turistov, 2016
1.498.447
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2016
380
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Osrednjeslovenska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacijaUredi

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=273&tag=2728&cba=0.5,0.9,1,4.9,5,9.9,10,60.9&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

 
Regionalni bruto domači proizvod na prebivalca, statistične regije, Slovenija, 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regijiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi