Osnovna šola Zadobrova

Osnovna šola Zadobrova je ena izmed ljubljanskih šol, ki se nahaja v naselju Zadobrova. Ustanovljena je bila leta 1951, njen ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana. Njen trenutni ravnatelj je Vladimir Znoj.

Uradni znak šole

Zgodovina

uredi

Pred letom 1951 so učenci prvih štirih razredov pouk obiskovali v prostorih Zadružnega doma, učenci višjih razredov pa so obiskovali pouk še v Polju. Posebno velik priliv učencev je bil v šolskem letu 1987/88 iz osnovne šole na Fužinah. Zaradi prostorske stiske sta se takrat v Zadobrovo vozila dva razreda učencev, to je 59 učencev.

Šolski okoliš

uredi

Meje okoliša so usklajene s sosednjimi mejnimi šolskimi okoliši. Na severu sega šolski okoliš do desnega brega reke Save, na jugu meji z Osnovno šolo Polje (mejna Zadobrovška cesta do železniške proge), na vzhodu z Osnovno šolo Zalog (mejna Hladilniška pot do Jate, Sneberska do Emone), na zahodu z Osnovno šolo Nove Jarše (mejna cesta Šmartinska do Ceste v Hrastje). Šola pa sprejema tudi posamezne učence iz drugih šolskih okolišev (Jevnica, Laze, Fužine ...).