Orungan bog opoldanskega sonca in zračnega prostora med nebom in zemljo pri Jorubih v Nigeriji.

Orungan je sin Aganjuja in Jemadže.

  • Bellinger Gerhard, Leksikon mitologije, DZS, Ljubljana 1997 (COBISS)