Ordinatni logaritemski integral

Ordinatni logaritemski integral ali eulerjevski logaritemski integral Li(x) je v matematiki specialna neelementarna funkcija, zelo podobna funkciji logaritemskega integrala li(x). Določena je z:

To pomeni:

Funkcija velikokrat nastopa pri oblikovanju praštevilskega izreka.