Optična gostota

izraz v fotografiji

Optična gostota (uporaba v tiskarstvu) je lastnost snovi, da ne prepušča ali odbija svetlobe, da torej svetlobo delno absorbira. Optična gostota je odvisna od vrste in debeline tiskarske barve. Optično gostoto lahko merimo v odbiti ali prepuščeni svetlobi.

Optično gostoto merimo z denzitometrom.

Optična gostota je podlaga za izračun tudi naslednjih količin: