Oportunizem

zavestna politika in praksa izkoriščanja (okoljskih ali družbenih) razmer

Oportunizem (tudi preračunljivost) je prilagajanje mišljenja ali ravnanja v trenutnih okoliščinah zaradi lastne koristi.

Izvor besede uredi

Beseda oportunizem se je v našem okolju začela uporablja v 20. stoletju. Oportunizem je tujka prevzeta prek nemške Opportunismus iz francoske opportunisme, tvorbe iz besede opportune v pomenu primeren, koristen, le ta pa iz lat. opportunus v enakem pomenu, izpeljane iz zveze ob portum (venies ventus) v pomenu proti pristanišču (prihahajoč veter). Beseda je torej prvotno pomenila pomorski izraz, ki je označeval primerne pogoje za plovbo.

Beseda oportunizem v današnjem pomenu je nastala leta 1869 in je sprva označevala ravnanje francoskega politika in državnika L. Gambetta (1838-1882)[navedi vir].

Besedne zveze uredi

V zvezi z besedo oportunizem se pojavljajo še naslednje besede:

  • oportun, primeren, koristen
  • oportunist, kdor prilagaja mišljenje,
  • oportunističen, nanašajoč se na oportuniste ali oportunizem
  • oportunistka, ženska oblika od oportunist
  • oportuniteta, primernost, koristnost
  • oportunost, primernost, koristnost
  • oportunstvo, starejši izraz za oportunizem

Viri uredi

  • Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1979
  • Snoj, Marko. (2003). Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba Modrijan.