Okrajno glavarstvo v Ljubljani

Okrajno glavarstvo v Ljubljani je bil politični okraj v vojvodini Kranjski. Okraj je obsegal dele Gorenjske v okolici Ljubljane, sedeža okrajnega glavarstva je bil v Ljubljani.

Pečat Okrajnega glavarstva v Ljubljani

Območje je po 1. svetovni vojni s senžermensko mirovno pogodbo leta 1919 pripadlo Kraljevini Jugoslaviji, od leta 1991 pa je del Republike Slovenije.

Zgodovina

uredi
leto Površina (km²) Število

prebivalcev

Slovenščina

kot materni jezik

Nemščina kot materni jezik
1880 54.057 53.289 593
1890 57.669 56.761 632
1900 913.28 59.828 58.744 879
1910 905.42 62.072 61.290 391

Moderni politični okraji Habsburške monarhije so nastali v letih 1867/68 z ločitvijo politične od sodne veje oblasti.[1]

Ljubljansko okrožje je bilo 10. marca 1867 izločeno iz Sodnijškega [sic] okraja Ljubljana in Vrhnika, kjer slednja ni bila del okraja.[2]

V okraju je leta 1869 živelo 50.519 prebivalcev v 8021 hišah.[3]

Okraj je imel leta 1880 54.057 prebivalcev, od tega 53.289 prebivalcev s slovenščino kot vsakdanjim jezikom, 593 prebivalcev pa je vsakodnevno uporabljalo nemščino.[4]

Leta 1910 je v okraju živelo 62.072 ljudi, od tega 61.290 (98,7 %) slovensko govorečih in 391 (0,6 %) nemško govorečih.[5]

Zaradi mejnih predpisov z 10. septembra 1919 je s senžermensko mirovno pogodbo celotno ljubljansko okrožje pripadlo Kraljevini Jugoslaviji.

Nadaljnje branje

uredi
  • k. k. Statistische Central-Commission: Special-Orts-Repertorium von Krain (Obširen imenik Krajev na Krajnskem). Wien 1884 (Special-Orts-Repertorien der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder)
  • k. k. Statistische Central-Commission: Special-Orts-Repertorium von Krain. Neubearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1890. Wien 1894 (Special-Orts-Repertorien der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Bd. 6) = Specijalni repertorij Krajev na Krajnskem
  • k. k. Statistische Central-Commission: Leksikon Občin za Kranjsko. Izdelan po rezultatih popisa ljudstva dne 31. Grudna 1900. Wien 1906 (Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Bd. 6)
  • k. k. Statistische Zentralkommission: Spezialortsrepertorium von Krain. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910. Wien 1919 (Spezialortsrepertorien der österreichischen Länder. Band VI. Krain)

Sklici

uredi
  1. Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1868, XVII. Stück, Nr. 44. „Gesetz vom 19. Mai 1868 über die Einrichtung der politischen Verwaltungsbehörden in den Königreichen …“
  2. Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1867, X. Stück, Nr. 22: „Verordnung des Staatsministeriums, über die Reform der politischen Verwaltung in dem Herzogthume Krain“
  3. k. k. Statistische Central-Commission (Hrsg.): Orts-Repertorium der des Herzogthums Krain. Auf Grundlage der Volkszählung vom 31. December 1869 bearbeitet. (= Imenik krajev vojvodine kranjske.) Laibach 1874, S. 51
  4. k. k. Statistische Central-Commission (Hrsg.): Special-Orts-Repertorium von Krain. (Obširen imenik Krajev na Krajnskem) Wien 1884, S. 69
  5. k. k. Statistische Zentralkommission (Hrsg.): Spezialortsrepertorium von Krain. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910. Wien 1919, S. 106