Okrajni sodnik je sodnik, torej pravnik s pravniškim državnim izpitom, ki je imenovan s strani Državnega zbora RS kot sodnik in ki je razporejen na delovno mesto na Okrajnem sodišču in sodi v zadevah pred Okrajnimi sodišči.

Redoma to vključuje: