Odbor za promet Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za promet je odbor Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje uredi

»Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na železniški, zračni in pomorski promet ter promet po celinskih vodah in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, prometno infrastrukturo, žičniške naprave in druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.[1]«

Sestava uredi

4. državni zbor Republike Slovenije

Glej tudi uredi

Viri in opombe uredi