Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je odbor Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje uredi

»Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanašajo na lokalno samoupravo na ravni občine in pokrajine. Spremlja izvajanje zakonodaje s področja lokalne samouprave in izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi v praksi ter obravnava vprašanja regionalnega razvoja, pobude in predloge za ustanovitev občin in pokrajin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, in tudi predloge, ki se nanašajo na teritorialno členitev Republike Slovenije, povezane s programi strukturne in kohezijske politike, spremlja pa tudi druge zadeve, ki so povezane z njenim delovnih področjem.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.[1]«

Sestava uredi

4. državni zbor Republike Slovenije

Glej tudi uredi

Viri in opombe uredi