Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za finance in monetarno politiko je odbor Državnega zbora Republike Slovenije.

V 1. državnem zboru Republike Slovenije je odbor deloval kot Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko.

Delovanje

uredi

»Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na javnofinančne prihodke, proračun in javna naročila, zakladništvo in javno računovodstvo, davčni in carinski sistem, finančni sistem, centralnobančni sistem in monetarno politiko. Prav tako v področje dela odbora sodi področje preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.«[1]

Sestava

uredi
2. državni zbor Republike Slovenije
3. državni zbor Republike Slovenije
4. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe

uredi
  1. [ Državni zbor Republike Slovenije]

Glej tudi

uredi