Notranjski odred (NOV in POS)

Notranjski odred je bil prvo ustanovljeni odred Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije.

Notranjski odred
Borci notranjskega odreda jurišajo preko Loške doline na sovražnikove položaje januar 1945
Borci notranjskega odreda jurišajo preko Loške doline na sovražnikove položaje, januar 1945
Aktivnoapril - junij 1942
september - december 1942
december 1942 - maj 1943
november 1943 - maj 1945
DržavaKraljevina Jugoslavija
PripadnostNarodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije
VejaKopenska vojska
TipPartizanska enota
VlogaGverilsko bojevanje
VelikostOdred
Struktura poveljstvaIII. grupa odredov
Notranjska operativna cona
7. korpus NOVJ
1. divizija KNOJ

Zgodovina uredi

Ukaz za ustanovitev odreda je izdala III. grupa odredov 24. aprila 1942. 29. aprila je potekala organizacija odreda; dotedanji 3. bataljon »Ljuba Šercerja« je postal 1. bataljon, Južnodolenjski bataljon 2. bataljon in bataljon »Miloša Zidanška« je postal 3. bataljon odreda. Maja in junija so ustanovili še 4. in 5. bataljon. Zaradi reorganizacije grupe odredov so Notranjski odred junija 1942 razpustili in iz njega ustanovil: Krimski, Kočevski in Polhograjski odred.

Notranjski odred je bil ponovno ustanovljen septembra 1942 in sicer je bil ukaz izdan 16. septembra. Štab in 1. bataljon (enote Krimskega odreda) sta bila ustanovljena 6. oktobra; do konca oktobra 1942 so organizirali še dva dodatna bataljona, kot 4. bataljon pa so šteli t. i. Slivniški bataljon (sestavljen iz članov 19 družin, ki so živeli pod partizansko zaščito). Decembra 1942 so začeli razpuščati odred, bataljona pa priključevati brigadam.

Tretjič je bil odred uradno ustanovljen 26. decembra 1942 in podrejen Notranjski operativni coni; dejansko je bil ustanovljen 6. januarja 1943 na Mokrecu.

20. novembra 1943 so izdali ukaz za ponovno ustanovitev Notranjskega odreda, tokrat kot sestavni del 7. korpusa; enote za ustanovitev odreda so prispevale Loška, Tomšičeva, Levstikova brigada,...

9. maja 1945 je odred v sestavi 1. divizije KNOJ vkorakal v Ljubljano, kjer je bil dokončno razpuščen; moštvo je bilo dodeljeno 1. brigadi 2. divizije KNOJ.

Pripadniki uredi

Poveljniki
Politični komisarji

Struktura uredi

april 1942
 • štab
 • 1. bataljon
 • 2. bataljon
 • 3. bataljon
junij 1942
 • štab
 • 1. bataljon
 • 2. bataljon
 • 3. bataljon
 • 4. bataljon
 • 5. bataljon
oktober 1942
26. december 1942
 • štab
 • 1. četa
 • 2. četa
5. april 1943
 • štab
 • 1. četa
 • 2. četa
 • 3. četa

Zanimivosti uredi

Viri uredi

Glej tudi uredi