Narodni preporod, imenovan tudi narodno prebujenje ali narodni prerod je zgodnje ali začetno obdobje modernega narodnega gibanja in se pojavlja pri narodih, ki še nimajo višje kulture v lastnem jeziku (povzeto po Franu Zwittru).

Te vrste gibanja so bila pojav prve polovice 19. in zadnjih nekaj desetletij 18. stoletja ter so bila sprva omejena le na izobražence in kulturne ustvarjalce. Glavna ideja je bila uveljavitev živega, »ljudskega« jezika v šolah, znanosti in književnosti, zato so se veliko posvečali raziskovanju zgodovine, običajev ter ljudske govorice in poskušali doseči spremembo »jezikovno - kulturne prakse« na svojem narodnostnem ozemlju s književnim ter kulturnim delom.

Preporodi po Evropi uredi

Na narodne preporode znotraj Avstrije je še posebno vplival pritisk nemškega nacionalizma. Tako so se kot odgovor germanizaciji pojavili:

Kot odgovor madžarizaciji so se pojavili:

Drugod po Evropi so se pojavili:

Viri uredi