Banka Slovenije

(Preusmerjeno s strani Narodna banka Slovenije)

Banka Slovenije je slovenska centralna in emisijska banka. Je nevladna ustanova, državnemu zboru pa je dolžna vsakih šest mesecev predložiti poročilo o svojem poslovanju. Banka ne posluje s fizičnimi in pravnimi osebami, temveč deluje kot nadzorni organ slovenskega bančnega sistema. Račun pri Banki Slovenije imajo le država, državne institucije, občine, banke, hranilnice in borznoposredniške družbe.

Aktualni logotip Banke Slovenije
Aktualni logotip Banke Slovenije
Pročelje stavbe Banke Slovenije
Stavba Banke Slovenije

O instituciji

uredi

Ustanovljena je bila 25. junija 1991 s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije.

Banka Slovenije kot centralna banka Republike Slovenije skrbi predvsem za stabilnost valute in splošno likvidnost plačevanja v državi in do tujine. Za uresničitev teh nalog uravnava količino denarja v obtoku, skrbi za splošno likvidnost bank in hranilnic, predpisuje pravila za izvajanje jamstva za vloge občanov, opravlja posle za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom, ter druge posle.

Republika Slovenija ima račun na Banki Slovenije, kamor priteka denar, ki ga država pobira z davki, in od koder denar odteka, ko država plačuje svoje obveznosti. RS se lahko pri Banki Slovenije zadolži največ do višine 5 % proračuna Republike Slovenije ali do petine načrtovanega proračunskega primanjkljaja. Vsa ta posojila mora država vrniti do konca leta.

Guvernerji

uredi
Glavni članek: Guverner Banke Slovenije.

Njen prvi guverner (1991−2001) je bil France Arhar, ki so mu sledili Mitja Gaspari (2001−2007), Marko Kranjec (2007−2013), Boštjan Jazbec (2013−2018), ki je svoj mandat končal predčasno in trenutno aktualni guverner Boštjan Vasle, ki je nastopil 9. januarja 2019.[1]

Zunanje povezave

uredi

Sklici

uredi
  1. »mag. Boštjan Vasle, guverner«. www.bsi.si. Pridobljeno 30. januarja 2021.