Nacionalizacija

Nacionalizacija ali podržavljenje je dejanje prevzema zasebne lastnine (zemljišča, objekti) s strani države. Nasprotne dejanje je denacionalizacija.