Nacionalizacija

prenos zasebnega premoženja v državno last

Nacionalizácija ali podržávljenje je dejanje prevzema zasebne lastnine (zemljišča, objekti) s strani države. Nasprotne dejanje je denacionalizacija.