Movses Kagankatvaci (armensko Մովսես Կաղանկատվացի, Movses Kagankatvaci), Moses Kalankatui ali Movses Kalankatvaci je armenski zgodovinar[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] iz 7. stoletja in avtor Zgodovine države Aluank, zbirke esejev,[2][6] posvečenih srednjeveški zgodovini Kavkaške Albanije. Številni zgodovinarji, ki ne zanikajo njegove pripadnosti armenski literarni in zgodovinopisni šoli, ga kot avtorja zgodovine Albanije imenujejo tudi zgodovinar Albanije.[14][15][16][17][18] Koncept azerbajdžanskih zgodovinarjev, po katerem Kagankatvaci ne sodi v armensko, temveč v ločeno albansko literarno in zgodovinopisno tradicijo, je predmet kritik. Njegovo delo je v 10. stoletju[2] nadaljeval Movses Dašuranci.

Življenje uredi

Biografski podatki o njem niso ohranjeni.[14] Iz njegovega pisanja je znano, da je bil doma iz vasi Kalankatujk v regiji Utik.[2] Njegova etnična pripadnost je še vedno sporna,[14] četudi nihče ne zanika njegove pripadnosti armenskemu zgodovinopisju, niti njegovega morda armenskega porekla.[1] Nekateri avtorji se nagibajo k temu, da je bil albanskega porekla.[19] Ruski zgodovinar Alikber Alikberov meni, da bi lahko bil Armenec, vendar je pri njem našel vrsto znakov, ki kažejo, da bi lahko bil Albanec.[19]

Movses Kagankatvaci je očitno imel cerkveno izobrazbo.[20]

Zgodovina države Aluank uredi

 
Prva izdaja izvirne Zgodovine države Aluank iz leta 1860

Zgodovina države Aluank je pomemben spomenik regionalnega armenskega zgodovinopisja.[21] Po mnenju A.P. Novoselceva je delo del starodavne armenske književnosti, ker je posvečeno Kavkaški Albaniji, pa ga je treba šteti tudi med spomenike albanskega zgodovinopisja, čeprav je izjemno težko ugotoviti njegovo povezavo s popolnoma izginulo književnostj v albanskem jeziku.[16] Ker je bil do 7. stoletja pomemben del prebivalstva regije Utik armeniziran, je lahko Kagankatvaci svoje delo napisal samo v starodavni armenščini.[22] Po mnenju R. Thomsona je njegovo delo velikega pomena kot redek zapis zgodovine, napisane v armenščini, čeprav ni povezana z armenskim ljudstvom.[14]

Analiza avtorjevega jezika in sloga je nekaterim raziskovalcem omogočila sklep, da III. knjige ni v celoti napisal Movses, temveč nekdo drug, ki je živel nekaj stoletij pozneje. Ugotovitev pojasnjuje, zakaj v knjigi v celoti manjkajo podatki o dogodkih v 9. stoletju, pa tudi dejstvo, da se avtor sklicuje na armenske zgodovinarje iz 5.–7. stoletja, hkrati pa nikoli ne omenja niti enega armenskega avtorja, ki je pisal tudi o Albaniji v 7.–10. stoletju (Hovhan Mamikonjan, Šapuh Bagratuni, Hovhanes Drašanakerci, Sebeos, Tovma Arcruni). Njegova literarna vzornika sta bila očitno Movses Horenaci in Agafangel.[10] Avtor Movsesa Horenacija imenuje »oče naše književnosti«.[23] Na podlagi dejstva, da Movses govori o dogodkih iz 7. stoletja kot očividec, raziskovalci domnevajo, da je živel v 7. stoletju. Drugi raziskovalci, med njimi K. Patkanov in M. Abegjan, menijo, da je Movses Kagankatvaci živel v 10. stoletju in je samostojno napisal le tretjo knjigo Zgodovine države Aluank. V I. in II. knjigi je opisal dogodke iz 7. stoletja, ki so temeljili na podatkih, izposojenih od Movsesa Horenacija, Jegišeja, iz armenske hagiografske literature, pisem in kanonov.

Tiskane izdaje in prevodi uredi

Grabar (stara armenščina) uredi

 • Movses Kaghankatvatsi (1983). History of Aghuank in original Old-Armenian (Մովսէս Կաղանկատուացի.Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի), critical text and introduction by Varag Arrakelian (v armenščini). Yerevan: "Matenadaran" Institute of old manuscripts after Mesrob Mashtots. Armenian SSR Academy of Sciences.

Ruski prevod uredi

Gruzinski prevod uredi

 • Movses Kaghankatvatsi (1985). The History of Albania (translated by L. Davlianidze-Tatishvili) (v gruzinščini). Tbilisi.

Angleška prevoda uredi

Sklici uredi

 1. 1,0 1,1 Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н. э. – VII в. н. э. (источники и литература). М.Л., 1959.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Артамонов М. И. История хазар. Под редакцией и с примечаниями Л. Н. Гумилёва. Гос. Эрмитажа, 1962.
 3. Армянская литература. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907.
 4. Литературный энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1987.
 5. International Committee of Historical Sciences. Commission of the History of Historiography. Great historians from antiquity to 1800: an international dictionary / Edited by Lucian Boia. Greenwood Press, 1989. Т. 1. — str. 13.
 6. 6,0 6,1 Jean-Pierre Mahé. Philologie et historiographie du Caucase chrétien L’historiographie arménienne de la conversion des Albaniens. Histoire et philologie des temps médiévaux 139 (2006-2007). str. 32-35.
 7. Dan Shapira. On the Relative Value of Armenian Sources for the Khazar Studies: The Case of the Siege of Tbilisi. Studies on Iran and The Caucasus: In Honour of Garnik Asatrian. Ur. Uwe Bläsing, Victoria Arakelova, Matthias Weinreich. BRILL, 2015. str. 51.
 8. Wolfgang Schulze. Old Udi. Arhivirano 14. junija2020 na Wayback Machine.
 9. Албания Кавказская. Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] Ur. А. М. Прохоров. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.
 10. 10,0 10,1 Armenia and Iran. Accounts of Iran in Armenian sources. Encyclopædia Iranica. M. Van Esbroeck.
 11. Sergio La Porta. The Sense of an Ending: Eschatological Prophecy and the Armenian Historiographical Tradition (7th-10th c.). Le Muséon. 2016. № Muséon 129.2-3. str. 367.
 12. Магда Нейман. Армяне. Ереван: «Литературная Армения», 1990. str. 244-304.
 13. Миллер Б.В. Таты и их расселение и говоры: (материалы и вопросы). Известия Общества обследования и изучения Азербайджана. Баку: Общество обследования и изучения Азербайджана, 1929. Вып. 7, № 8. str. 14.
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Robert Thomson. The Armenian People from Ancient to Modern Times. R. Hovannisian. 1997. Т.I. str. 230.
 15. Robert W. Thomson. Rewriting Caucasian History. CLARENDON PRESS OXFORD, 1996. str. xxxiii.
 16. 16,0 16,1 Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М.: Наука, 1990. str. 31.
 17. Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н. э. VII в. н. э. (источники и литература). М.—Л., 1959.
 18. Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 2005. str. 166.
 19. 19,0 19,1 Тревер К.В. К вопросу о культуре Кавказской Албании Arhivirano 2018-12-22 na Wayback Machine.. доклад на XXV Международном конгрессе востоковедов, 1960 год). str. 60-61. Arhivirano 22. decembra 2018 na Wayback Machine.
 20. Советская историческая энциклопедия. Gl. ur. Е.М. Жуков. М. : Издательство «Советская Энциклопедия», 1966. Т. 9. str. 537.
 21. История человечества. VII—XVI века. Uredili М.А. Аль-Бахит, Л. Базен, С.М. Сиссоко. UNESCO, 2003. Т. IV. str. 260.
 22. Рыбаков, Б.А. Кризис рабовладельческой системы и зарождение феодализма на территории СССР III-IX в. в. Очерки истории СССР. Gl. ur. Н.М. Дружинин, А. Л. Сидоров. М. : Издательство Академии наук СССР, 1958. str. 305.
 23. Tim Greenwood. The Universal History of Step'anos Tarōnec'i: Introduction, Translation, and Commentary. Oxford University Press, 2017. str. 99.

Vir uredi