Morfologija (biologija)

biološka panoga, ki proučuje zgradbo in obliko organizmov
(Preusmerjeno s strani Morfologija)

Morfologija je panoga biologije, ki proučuje obliko in zgradbo organizmov. Pri uvrščanju organizmov v sisteme si biologi pomagajo s primerjalo morfologijo z ugotavljanjem podobnosti in razlik v zgradbi organizmov ter s sklepanjem o njihovih sorodstvenih odnosih.

Delimo jo na: