Moški

odrasla oseba moškega spola

Moški je odrasla oseba moškega spola. Je nasprotni izraz od ženska. Večkrat ima beseda moški čustven prizvok in številne asociacije.

Biološki pomenUredi

Razlika med moškim in žensko nastane že ob oploditvi. Moški imajo par XY v kromosomu (ženske XX). To pripelje kasneje do moške anatomije. Najočitneša posebnost je moški spolni organ. Razen tega so še številne druge razlike: brada, globok glas, širša ramena, višja rast, več mišične mase,... Obstajajo bolezni, ki jih imajo samo moški, ali pa so pri njih pogostejše.

DozorelostUredi

V mnogih družbah velja, da s polnoletnostjo fant postane moški. To je pomemben dogodek v življenju moškega. V nekaterih kulturah ob tej priložnosti priredijo obrede. S spolom je povezana tudi vloga posameznika v družbi. S tem področjem se ukvarja sociologija. V preteklosti so imeli moški pogosto dominantno vlogo.

Zunanje povezaveUredi