Mošeja Lashkar Gah je mošeja v mestu Lashkar Gah, v provinci Helmand, v jugozahodnem Afganistanu.

Mošeja Lashkar Gah