Lastna energija

(Preusmerjeno s strani Mirovna energija)

Lástna energíja (tudi mirôvna ~ ali invariántna ~, oznaka W0) je v posebni teoriji relativnosti količina enaka zmnožku lastne mase m in kvadrata hitrosti svetlobe v praznem prostoru c0:

To je najmanjša energija, ki jo točkasto telo lahko ima in ustreza energiji mirujočega telesa izven polja sil.

Polna energija delca W je enaka vsoti mirovne in kinetične energije T:

LiteraturaUredi