Minister brez listnice

Minister brez listnice ali minister brez resorja je minister, ki opravlja samo politične naloge in je samo član ministrskega sveta, nima pa svojega uradnega ministrstva. Kot tak svetuje predsedniku republike in predsedniku vlade v zvezi z vprašanji s svojega področja dejavnosti. Po zakonu je lahko v vladi Republike Slovenije neomejeno število ministrov brez listnice.

Leta 2009 so v vladi delovali trije ministri brez listnice; minister za evropske zadeve, ministrica pristojna za področje lokalne samouprave in regionalne politike ter minister brez listnice za Slovence po svetu. Funkcije ministrov brez listnice so opravljali Mitja Gaspari, Zlata Ploštajner in Boštjan Žekš.