Mezoklima

Mezoklima je podnebje (relativno gledano) srednje velikih območij na Zemlji, npr. kotlin.

NastanekUredi

Za nastanek mezoklime je potreben vpliv trenja na hitrost zračnih tokov, vertikalno mešanje zraka s pomočjo turbulence mora biti izrazitejše kot pri makroklimi, pojavljati se morajo krajevne cirkulacije zraka, posledica so npr. krajevne nevihte [1] Prevladujoči element, ki vpliva na nastanek mezoklime, je aktivno površje.[2] Aktivno površje je ta del površja pokrajine, na katerem prihaja do odboja sončnega sevanja - hkrati poteka spreminjanje kratkovalovnega sončnega sevanja v dolgovalovno toplotno sevanje. [3] Primer aktivnega površja so npr. gola tla, vodna površina, gozd, mikrooblike georeliefa itd.[1] V primeru mezoklime je za njen nastanek pomembna vegetacijska odeja. Vegetacija izrazito oblikuje mezoklimo, mera vpliva pa je odvisna od celotnega značaja vegetacije (velikost, starost, sestava, tip rastja itd.). [2]

Ni nujno, da se mezoklima ustvari, kadar pa se, odraža klimatske razmere zaokroženih enot, npr. geomorfoloških, hidroloških, antropogenih. Vidi se jo lahko kot pokazatelja medsebojnega vplivanja georeliefa, hidroloških, bioloških in antropogenih sestavin pokrajine.[1] In kadar se vidi izrazit vpliv zgoraj navedenih sestavin pokrajine, moramo vedno govoriti o mezoklimi. [1]

Mezoklima je tudi posledica vplivov vrst klime nižjih kategorij (mikroklima, topoklima), ki se v razmerju mezoklime nahajajo na njegovi spodnji meji. [2]

Posebni podtipUredi

Posebni podtip klime se lahko ustvari, kadar aktivno površje tvorijo razsežnejše vodne površine. Posebnost daje mezoklimi ravno karakter te vodne površine. V bližini večjih vodnih površin so pogostejše megle, drugačne temperaturne razmere in razmere vlažnosti.[2]

Prostorska razsežnostUredi

Horizontalna dimenzija Vertikalna dimenzija Primer zračnega vrtinca Primer klime
103x105 m 100-103 m orkan klima kotline

[4]

ReferenceUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Vysoudil (2006), str. 54.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Vysoudil (2006), str. 55.
  3. Vysoudil (2006), str. 47.
  4. Vysoudil (2006), str. 53.

ViriUredi

  • Vysoudil M. (2006). Meteorologie a klimatologie. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 276 str.